Đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất lò hơi

Đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất lò hơi

Thông tin chi tiết

Đồng hồ đoa áp suất sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, nghiên cứu ... Nó có chức năng đo lường sự thay đổi áp suất trong môi trường xung quanh từ đó giúp chứng ta có thể kiểm soát áp suất dễ dàng hơn rất nhiều

Sản phẩm khác