Tin Tức

Phương Pháp Sấy Nhiệt Gió

Phương pháp sấy nhiệt gió

a. Nguyên tắc hoạt động:

Gió thổi qua hệ thống làm nóng (giàn sấy-thanh trở nhiệt,…) đến nhiệt độ cần sấy. Quạt gió hút và đẩy khí nóng tuần hoàn trong tủ. khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cần sấy, role tự ngắt cung cấp điện cho thanh điện trở.

b. Cấu tạo: gồm các phần chính sau:

– Bộ gia nhiệt: giàn sấy/thanh điện trở. Giàn sấy có thể là lò đốt than, củi, trấu.

– Quạt: thường là quạt hướng trục nhằm cung cấp lưu lượng và áp cần thiết cho máy sấy vĩ ngang.
– Bộ phân phối gió: đảo chiều gió cho máy

– Buồng sấy: Chứa nguyên liệu cần sấy, sàn buồng sấy thường làm bằng tôn hoặc inox đục lỗ 2 đến 4 mm tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu.

Phương pháp sấy nhiệt gió - Sơ đồ như hình vẽ