Tin Tức

Những Điều Bạn Cần Phải Biết Khi Muốn Sở Hữu Một Lò/Nồi Hơi

Những điều bạn cần phải biết khi muốn sở hữu một lò/nồi hơi

Những tác hại khi nước không đảm bảo chất lượng

- Tạo cáu cặn bám trên bề mặt đốt của lò hơi;

- Phá hủy chế độ làm việc bình thường của lò hơi;

- Làm xấu chất lượng hơi và ăn mòn các chi tiết kim loại trên đường nước và đường hơi.

Điều chỉnh hơi quá nhiệt về phía hơi

Điều chỉnh hơi quá nhiệt về phía hơi là tác động trực tiếp vào phần hơi của bộ quá nhiệt, làm ảnh hưởng đến lượng nhiệt mà bộ quá nhiệt nhậnđược từ đó làm thay đổi nhiệt độ hơi. Người ta đặt vào ống góp hơi một thiết bị gọi là bộ giảm ồn. Cho nước đi qua bộ giảm ôn, vì nước có nhiệt độ thấp hơn nên sẽ nhận nhiệt của hơi, làm cho nhiệt độ của hơi quá nhiệt giảm xuống. Khi thay đổi lưu lượng nước qua bộ giảm ồn thì nhiệt độ của hơi quá nhiệt thay đổi. Tuy nhiên nếu vì một lý do nào đó mà nhiệt độ nước cấp giảm xuống thì nhiệt độ hơi quá nhiệt giảm xuống. Nhưng mặt khác thì lượng hơi sinh ra giảm đi, đòi hỏi phải tăng lượng nhiên liệu vào lò hơi khi đó cả nhiệt độ khó và lưu lượng khói tăng lên. Hai yếu tố này tác động ngược nhau có thể làm cho nhiệt độ hơi gần như không thay đổi, do đó không cần thay đổi lượng nước giảm ồn.

Những phương pháp thu được hơi sạch

- Phân ly ẩm ra khỏi hơi, người ta tổ chức 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn phân ly hơi khỏi nước;

+ Giai đoạn phân ly ẩm ra khỏi hơi.

- Rửa hơi: Để giảm hàm lượng muối tổng và đặc biệt là giảm SiO2 trong hơi.

- Bốc hơi theo cấp: Bản chất bốc hơi theo cấp tạo trong lò 2,3 hay nhiều vòng tuần hoàn độc lập có nồng độ khác nhau.

- Xả liên tục và xả định kỳ của lò hơi: Để thỏa mãn những yêu cầu về độ sạch của hơi. Xả liên tục được thực hiện ở khoang muối, xả định kỳ được thực hiện ở các ống góp dưới của dàn ống sinh hơi hay bao nước của lò có 2 bao hơi và ở chổ thấp nhất của các lò hơi nhỏ.

Khi bề mặt sinh hơi bị bám xỉ thì nhiệt độ hơi quá nhiệt thay đổi thế nào?

Khi bề mặt sinh hơi bị bảm xỉ thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng vì khi có xỉ bám lên bề mặt dàn ống sinh hơi thì lượng nhiệt mà nước trong ống sinh hơi nhận được sẽ giảm xuống dẫn đến lượng hơi sinh ra giảm nghĩa là lượng hơi qua bộ quá nhiệt giảm. Mặt khác, nhiệt độ của khói sau khi ra khỏi buồng lửa tăng tức là nhiệt độ khói qua bộ quá nhiệt tăng. Vì vậy, nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

Điều chỉnh hơi quá nhiệt về phía khói

Có thể điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt bằng cách thay đổi nhiệt độ, lưu lượng của khói đi quá bộ quá nhiệt hoặc có thể thay đổi đồng thời cả nhiệt độ và lưu lượng.

- Điều chỉnh lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt là làm giảm hay làm tăng lượng khói đi qua bộ quá nhiệt bằng cách cho một phần khói đi tắt qua đường khói không đặt bộ quá nhiệt nhằm giảm nhiệt lượng mà bộ quá nhiệt nhận được, do đó làm giảm nhiệt độ hơi quá nhiệt.

- Điều chỉnh nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt bằng cách thay đổi góc quay của vòi phun từ đó làm thay đổi vị trí của ngọn lửa trung tâm của ngọn lửa, do đó làm thay đổi nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tức là thay đổi nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt, làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt.

- Kết hợp vừa điều chỉnh nhiệt đố khói vủa điều chỉnh lưu lượng khói: Bằng cách trích một phần khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào buồng lửa. Khi trích một phần khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào buồng

lửa, nhiệt độ trung bình trong buồng lửa sẽ giảm xuống làm cho nhiệt lượng hấp thụ bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi giảm xuống, nghĩa là nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tăng lên, đồng thời lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt tăng lên làm cho lượng nhiệt hấp thụ của bộ quá nhiệt đối lưu tăng lên dân dễn nhiệt độ hơi quá nhiệt cũng tăng lên.

Nguyên nhân làm bẩn hơi quá nhiệt

Nguyên nhân cơ bản làm bẩn hơi quá nhiệt là các giọt nước lò bị cuốn theo hơi. Trong các giọt ẩm do hơi cuốn theo có chứa các muối hòa tan hay muối lơ lửng và các hạt bùn mịn. Nguyên nhân thứ 2 làm bẩn hơi bảo hòa là có một số muối như: muối silic, sắt đồng... hoàn tan trong hơi bão hòa cao áp.

Xử lý nước bằng phương pháp lắng cặn

Việc làm mềm bằng phương pháp lắng cặn dựa trên cơ sở chuyển các muối hòa tan thành các nhưng hx hợp chất ít hòa tan và lắng xuống.Muốn vậy đưa vào nước các ion hydroxyl OH-, ion cacbonat CO3(2).Khi dùng Ca(OH)2 hoặc NaOH thì các ion OH- phản ứng với các ion HCO3- là những đỗ cứng cascbonat, với các ion Mg2+, CO2 hòa tan trong nước. Khi bổ sung Na2CO3 thì ion CO32- phản ứng với Ca2+ của độ cứng không cacbonat để tạo ra CaCO3. Khi lắng các muối của độ cứng cacbonat thì hàm lượng muối trong nước mềm giảm xuống. Sự kết tinh và tách cặn sẽ bị chậm lại khi có chất hữu cơ trong nước. Vì thế, để tăng cường quá trình thì đồng thời với việc làm mềm nước người ta cũng tiến hành kéo tụ nước.

Khi tăng áp suất trong đường hơi chung thì nhiệt độ hơi quá nhiệt thay đổi thế nào?

Khi tăng áp suất trong đường hơi chung thì lượng hơi khói ra khỏi lò đi vào ống góp chung giảm do đó nhiệt độ quá nhiệt tăng.

Giải thích: khi áp suất trong đường hơi chung tăng thì lượng hơi ra khỏi lò đi vào đường hơi chung giảm hay nói cách khác là phụ tải nhiệt D giảm. Ta có công thức: Qqn=D(i’’qn – i’qn) mà Q k đổi, i’ k đổi nên khi D

giảm thì i’’ sẽ tăng. i’’ tăng sẽ làm cho nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tăng dẫn đến nhiệt độ HQN tăng.

Xử lý nước bằng phương pháp cation

Xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ion dựa vào khả năng của một số chất thực tế không hòa tan trong nước gọi là các chất trao đổi ion hay ionit, chất này làm thay đổi thành phần ion của nước theo hướng mong muốn.

Các cation thường dùng là Natri NaR, hydro HR và amoni.

NH4R, trong đó R là gốc của cationit. Vật liệu cationit cần có đủ độ bền cơ học, độ bền hóa học và có khả năng trao đổi ion lớn. Dung tích hấp thụ biểu thị bằng gam đương lượng các ion canxi và magie tính cho 1m

hạt. Các phản ứng: Do quá trình trao đổi cation mà độ cứng còn lại của nước giảm và thấp hơn, độ kiềm và các thành phần anion không thay đổi còn hàm lượng muối thì tăng lên một ít. Nhược điểm cơ bản của trao đổi cation Natri NaR6 là biến đổi độ cứng cacbonat thành natri bicacbonat làm tăng độ kiềm natri của nước lò, vì trong lò hơi NaHCO3 được biến thành Na2CO3 và NaOH.

Nguyên nhân thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt

1. Do thay đổi phụ tải của lò, khi phụ tải tăng lên thì nhiệt độ hơi quá nhiệt giảm xuống. Khi phụ tải giảm thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

2. Do dao động áp suất trong đường hơi chung. Khi áp suất trong đường hơi chung giảm thì lượng hơi ra khỏi lò đi vào ống góp chung tăng lên do đó tình trạng sẽ xẩy ra như khi tăng phụ tải.

3. Do thay đổi nhiệt độ của nước cấp: khi nhiệt độ nước cấp tăng lên thì độ gia nhiệt nước trong các ống sinh hơi sẽ giảm, do đó nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa sẽ tăng làm cho nhiệt độ hơi quá nhiệt cũng tăng theo và ngược lại.

4. Do thay đổi chất lượng nhiên liệu: khi chất lượng nhiên liệu tăng nghĩa là lượng nhiệt cấp vào buồng lửa tăng thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

5. Do thay đổi hệ số không khí thừa: khi hệ số không khí thừa tăng thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

6. Do đóng xỉ ở dàn ống sinh hơi, cụm Pheston: Khi đóng xỉ ở dàn ống sinh hơi, cụm Pheston thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

7. Do bám bẩn trên các bề mặt đốt của lò, do nảnh hưởngcủa việc thổi tro bám.

8. Do có hiện tượng cháy lại trong bộ quá nhiệt: Khi có hiện tượng cháy lại trong bộ quá nhiệt thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

9. Do thay đổi vị trí trung tâm ngọn lửa hoặc do máy cấp than bột làm việc không đều, cấp than vào vòi phun không đều.