Vít tải

Vít tải
Vít tải Vít tải

Thông tin chi tiết

Vít tải được lắp dưới đáy buồng giũ bụi. Có tác dụng vận chuyển bụi về đầu gắn van sao

Liên hệ với chúng tôi : 028.3620.7341 / 0916251122 để được tư vấn

Sản phẩm khác