NỒI HƠI ĐỐT BÃ MÍA

NỒI HƠI ĐỐT BÃ MÍA
NỒI HƠI ĐỐT BÃ MÍA NỒI HƠI ĐỐT BÃ MÍA NỒI HƠI ĐỐT BÃ MÍA

Thông tin chi tiết

Mã hiệu

LB10/13

LB15/13

LB15/25

LB20/13

LB20/25

Năng suất sinh hơi (kg/h)

10000

15000

15000

20000

20000

Áp suất làm việc (kG/cm2)

13

13

25

13

25

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

194

194

225

194

225

Ghi chú: Trên đây là thông số các nồi hơi bã mía tiêu chuẩn thông dụng. 
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được thiết kế, chế tạo và cung cấp theo yêu cầu đặt hàng.

Kết quả hình ảnh cho NOOF HƠI ĐỐT BÃ MÍA

Sản phẩm khác

LÒ SẤY CÀ PHÊ

LÒ SẤY CÀ PHÊ

Giá: Liên Hệ